Välkommen till Svenska Psykotraumaföreningen

Välkommen till Svenska Psykotraumaföreningen

Aktuellt om covid-19


Svenska Psykotraumaföreningen, SPTF, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykotrauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykotrauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykotrauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykotrauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.

logoestss_logo


Aktuellt 


Become a volunteer at the largest European Virtual Conference on Psychotrauma!

Här kommer ett meddelande från ESTSS på engelska, se nedan! Next year, the European conference of the European Society for ...
Läs mera

Covid-19 webinarier

Trauma-informed Responses to Covid-19: A New ESTSS Webinar Series on Meeting the Psychosocial Challenges of the Pandemic anordnas av European ...
Läs mera

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Datum/Tid Evenemang
01 feb 2021
13:00 - 19:00
Celebrating 10 years of the European Journal of Psychotraumatology

Se flera evenemang