Välkommen till Svenska Psykotraumaföreningen

Välkommen till Svenska Psykotraumaföreningen

Svenska Psykotraumaföreningen, SPTF, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykotrauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykotrauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykotrauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykotrauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.

logoestss_logo


Aktuellt 


Föreläsningar i Stockholm 5 dec

Karolinska Sjukhuset arrangerar tillsammans med föreningen en halvdag om psykotraumatologi på Karolinska sjukhuset, Solna. Under halvdagen berättar Martina Gustavsson, verksam ...
Läs mera

Föreningens årsmöteskonferens 2019

Svenska Psykotraumaföreningen kommer att anordna en dag med intressant innehåll för dig som vill förkovra dig i psykotraumatologi i teori ...
Läs mera

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Datum/Tid Evenemang
05 dec 2019
12:30 - 16:30
Halvdag om Psykotraumatologi
J3:06 Ulf von Euler, Bioclinicum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Solna kommun Stockholms län
30 jan 2020 - 31 jan 2020
Hela dagen
Utbildning i KBT för komplicerad sorg
Det Nationale Sorgcenter, Köpenhamn, Köpenhamn Region Hovedstaden

Se flera evenemang