Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Aktuellt om covid-19


Svenska föreningen för traumatisk stress, SSTSS, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykiskt trauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykiskt trauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykiskt trauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykiskt trauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.

logoestss_logo


Aktuellt 


Become a volunteer at the largest European Virtual Conference on Psychotrauma!

Här kommer ett meddelande från ESTSS på engelska, se nedan! Next year, the European conference of the European Society for ...
Läs mera

Covid-19 webinarier

Trauma-informed Responses to Covid-19: A New ESTSS Webinar Series on Meeting the Psychosocial Challenges of the Pandemic anordnas av European ...
Läs mera

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Se flera evenemang