Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Aktuellt om covid-19


Svenska föreningen för traumatisk stress, SSTSS, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykiskt trauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykiskt trauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykiskt trauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykiskt trauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.


Aktuellt 


Seminarium om internationell forskning om covid-19

Vi får höra om forskare från Tyskland, Irland, Norge och Sverige som ger sin syn på psykosociala och globala aspekter ...
Läs mera

Föreningens årsmöte

Föreningens årsmöte sker fredagen den 7 maj kl 12 via zoom. Se medlemssidorna för mera info! ...
Läs mera

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Se flera evenemang