Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Aktuellt om covid-19


Svenska föreningen för traumatisk stress, SSTSS, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykiskt trauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykiskt trauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykiskt trauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykiskt trauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.


Aktuellt 


ESTSS Winter Webinar Wednesdays

European Society for Traumatic Stress Studies kommer att ge tre webinarier, 19 jan, 26 jan och 2 feb. De ges ...
Läs mera

Ny avhandling från Uppsala universitet

Nyblivna fil. dr Johanna Motilla Hoppe försvarade 14 juni 2021 med godkänt resultat sin sammanläggningsavhandling Emotional mental imagery and the ...
Läs mera

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Se flera evenemang