Välkommen till Svenska Psykotraumaföreningen

Välkommen till Svenska Psykotraumaföreningen

Aktuellt om covid-19


Svenska Psykotraumaföreningen, SPTF, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykotrauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykotrauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykotrauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykotrauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.

logoestss_logo


Aktuellt 


Covid-19 webinarier

Trauma-informed Responses to Covid-19: A New ESTSS Webinar Series on Meeting the Psychosocial Challenges of the Pandemic anordnas av European ...
Läs mera

Behandlares erfarenheter av traumafokuserad terapi online

Uppsala universitet söker behandlare som under pandemin har provat att utföra traumafokuserad psykoterapi via webben. Hjälp forskningen genom att svara ...
Läs mera

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Se flera evenemang