Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Välkommen till Svenska föreningen för traumatisk stress

Aktuellt om covid-19


Svenska föreningen för traumatisk stress, SSTSS, har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykiskt trauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykiskt trauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykiskt trauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykiskt trauma.

Föreningen är en del av European Society for Traumatic Stress Studies, en av de största föreningarna i världen som samlar yrkesverksamma kliniker, forskare m.m. inom fältet.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.


Aktuellt 


Ny avhandling från Karolinska institutet

Nyblivna med. dr Maria Bragesjö försvarade den 4 juni 2021 med godkänt resultat sin sammanläggningsavhandling Novel intervention approaches after recent ...
Läs mera

Snart dags för ESTSS Virtual Conference…

Den 16-18 juni går ESTSS webb-konferens av stapeln. Temat för i år är "Trauma and Mental Health during the Global ...
Läs mera

Läs äldre nyheter


Kommande evenemang


Inga Evenemang

Se flera evenemang