Om föreningen

Om föreningen

Om SPTF   |   SPTF:s styrelse

Svenska Psykotraumaföreningens (SPTF) konstituerande möte hölls på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, i maj 2013. Protokoll från detta möte finner ni här.

Föreningens ändamål

Vid det konstituerande mötet beslutades följande:

Föreningen har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykotrauma genom
att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykotrauma ur ett
helhetsperspektiv
att främja forskning och utbildning inom psykotrauma
att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor
rörande psykotrauma.

De föreningsstadgar som antogs vid mötet finner ni här.


SPTF:s styrelse


SPTF styrelse väljs vid årsmötet. Är du intresserad av att delta i SPTF:s styrelsearbete, eller önskar nominera någon annan, kontakta då föreningen.

Vid årsmötet 13 maj 2016 valdes en ny styrelse:

  • Filip Arnberg, ordförande
  • Ingvar Karlsson, vice ordförande
  • Jessica Strömberg, kassör
  • Emme-Li Vingare, sekreterare
  • Lilas Ali
  • Bengt Andrée
  • Angela Bodden

 

Föreningen har även adjungerade ledamöter i styrelsen:

  • Monica Scott
  • Manuel Fernandez
  • Liselotte Englund