Om föreningen

Om föreningen

Om SPTF   |   SPTF:s styrelse

Svenska Psykotraumaföreningens (SPTF) konstituerande möte hölls på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, i maj 2013.

Föreningens ändamål

Vid det konstituerande mötet beslutades följande:

Föreningen har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykotrauma genom

  • att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykotrauma ur ett helhetsperspektiv
  • att främja forskning och utbildning inom psykotrauma
  • att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande psykotrauma.

SPTF:s styrelse


SPTF styrelse väljs vid årsmötet. Är du intresserad av att delta i SPTF:s styrelsearbete, eller önskar nominera någon annan, kontakta då föreningen.

Vid årsmötet 5 april 2019 valdes en ny styrelse:

  • Filip Arnberg, ordförande
  • Josefin Sveen, kassör
  • Anders Nordlund, sekreterare
  • Maria Bragesjö, ledamot
  • Kristina Bondjers, ledamot
  • Malin Claesson, ledamot

Föreningen har även adjungerade ledamöter i styrelsen:

  • Liselotte Englund