Svenska Psykotraumaföreningens årsmöteskonferens

Svenska Psykotraumaföreningens årsmöteskonferens

Datum/Tid
05 apr 2019
09:00 - 14:00

Plats
Stockholms läns sjukvårdsområde: Lokal Kastanjen


Föreningens årsmöteskonferens äger rum 5 april kl. 9-14 vid Torsplan i Stockholm. Dagen innehåller intressanta föredrag och seminarier om psykotraumatologi i teori och praktik. Vi välkomnar alla som vill förkovra sig i ämnet. Dagen avslutas med föreningens årsmöte för medlemmar i föreningen.

Anmälan: Se längre ned på sidan. Sista anmälningsdag 1 april.

Kostnad

Ordinarie pris: 200 kr inkl moms. Kaffe, fika ingår; lunch på egen hand.
Studentpris: Ingen avgift för studenter som kan uppvisa giltig studentlegitimation. Välj studentbiljett i anmälan!

Program i korthet

  • 9:00–9:30 Kaffe, registrering
  • 9:30–9:40 Inledning Filip Arnberg, ordf.
  • 9:40–10:30 Nyheter i traumarelaterad diagnostik: Nya diagnoser i ICD-11 på väg till svensk sjukvård Kristina Bondjers
  • 10:30–10:45 Paus
  • 10:45–11:25 Kunskapsläge för preventiva insatser: Kan vi förebygga PTSD? Maria Bragesjö
  • 11:30–12:00 Omvårdnad
  • 12:00–13:15 Lunchpaus
  • 13:15–14:00 Aktuella riktlinjer och vårdens resurser: Vad ska vi göra och var i Sverige kan vi göra det? Filip Arnberg 
  • Konferensen avslutas
  • 14:15–15:30 Årsmöte Svenska Psykotraumaföreningen

Programbeskrivning

Nyheter i traumarelaterad diagnostik: Nya diagnoser i ICD-11 på väg till svensk sjukvård

Kristina Bondjers

ICD-11 har publicerats och ska godkännas av WHOs generalförsamling våren 2019. Stora förändringar har gjorts i avsnittet för traumarelaterade diagnoser, med nya diagnoser och förändringar av hur tidigare diagnoser definieras. Kristina Bondjers beskriver i stora drag de förändringar som har gjorts och pekar på konsekvenser för kliniker som möter traumatiserade.

En förändring är den nya diagnosen för komplicerad sorg, Prolonged Grief Disorder. Josefin Sveen beskriver diagnosen och berättar om viktiga aspekter i denna.

Kristina Bondjers är doktorand, leg. psykolog, och verksam vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP), Uppsala universitet. Hon har utvecklat svenska versioner av självskattningsskalor och diagnostiska instrument för PTSD och komplex PTSD.

Kunskapsläge för preventiva insatser: Kan vi förebygga PTSD?

Maria Bragesjö

Sedan psykologisk debriefing inte visade goda resultat i forskningen som kom runt millenieskiftet har vi stått utan en självklar metod för att förebygga traumatisering. Samtidigt kommer det emellanåt nyhetsrapporter om att det går att förebygga PTSD på än det ena, än det andra sättet: snabb KBT, stå över sömn det första dygnet, spela datorspelet Tetris, ta propranolol. Och vad vet vi egentligen om Psykologisk Första Hjälpen, som rekommenderas av flera internationella organisationer som en tidig insats? Maria Bragesjö belyser vad vi vet.

Maria Bragesjö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, är doktorand vid Karolinska Institutet och undersöker i sitt doktorandprojekt tidiga insatser efter potentiellt traumatiserande händelser.

Omvårdnadspersonal och trauma

När omvårdnadspersonal möter allvarligt fysiskt skadade patienter och deras anhöriga/närstående behöver de ha kunskap i vad som kan hända dem själva och hur de kan ge krisstöd till patienterna och deras närstående/anhöriga. Här ger en översikt av viktiga aspekter.

Aktuella riktlinjer och vårdens resurser: Vad ska vi göra och var i Sverige kan vi göra det?

Filip Arnberg

Filip Arnberg redogör för och jämför de senaste riktlinjerna från Socialstyrelsen och International Society for Traumatic Stress Studies. Han redovisar också resultat från en enkät till samtliga svenska regioner och landsting om vad de har för professionell kompetens och resurser i form av team och mottagningar för patienter med psykiskt trauma.

Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi, leg. psykolog. Filip Arnberg är programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet, och ordförande i Svenska Psykotraumaföreningen.

Konferensen avslutas

Årsmöte

Svenska Psykotraumaföreningen håller årsmöte. Föreningens medlemmar är välkomna att närvara!

Anmälan och betalning

Du kan anmäla flera personer på en bokning, ange då namn på alla personer i kommentarsfältet. Faktura skickas till din e-post som du anger vid bokningen. Om du är medlem och har loggat in på webbsidan, behöver du bara ange antal platser och ev. kommentar.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.