Psykosociala insatser under och efter Covid-19 pandemin

Psykosociala insatser under och efter Covid-19 pandemin

Datum/Tid
02 okt 2020
09:00 - 12:00


En halvdag på plats eller via webblänk för dig som är intresserad av de psykologiska konsekvenserna av Covid-19 pandemin.

Coronavirusets framfart har inneburit stora påfrestningar på samhällen över världen. I en kontext där kort- och långsiktiga psykologiska konsekvenser är delvis okända behöver samhällets aktörer i Sverige möta omedelbara behov och planera för vad som kan tänkas komma imorgon.

Vi samlas för en halvdag där vi utbyter erfarenheter från olika regioner och diskuterar arbetet som varit och komma skall. Vilka lärdomar kan vi dra i detta skede? Vad är viktigt framöver? Medverkande är krisstödssamordnare från flera regioner och andra som arbetat med krisstödsperspektivet på sjukhus.

Dagen riktar sig till yrkesverksamma inom alla sektorer och allmänhet med ett intresse för de psykologiska konsekvenserna av covid-19 pandemin och krisstödsexperternas perspektiv.

Arrangörer är Svenska psykotraumaföreningen och Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet.

Kl. 13 anordnas Svenska psykotraumaföreningens årsmöte på samma plats.

Program

9:00 Inledning, docent Filip Arnberg, centrumchef vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, ordförande SPTF

9:15-11:00 Presentationer om erfarenheter och lärdomar från krisstödsarbete under pandemin: krisstödssamordnare och krisstödsverksamma vid regioner och sjukhus.

11:00-12:00 Panelsamtal med krisstödssamordnare och krisstödsverksamma vid regioner och sjukhus: Vad är viktigt framöver för drabbade och allmänhet? Vilka behov ser vi framöver i form av stödjande insatser till personal som arbetat med sjuka under pandemin?

Medverkande

Johannes Nordholm, krisstödssamordnare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Linda Holmström, verksamhetschef medicinsk psykologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Charlotte Therup Svedenlöf, enhetschef Regionalt Kunskapscentrum för katastrofpsykologi, Region Stockholm

Valborg Jansson, krisstödssamordnare, Region Östergötland

 

Anmälan

Deltagande kan ske både på plats och via webben!
Sista anmälningsdag 1 oktober
På plats

Arrangemanget följer aktuella rekommendationer och har därför ett begränsat antal platser för deltagande på plats. Då ingår frukost 8:30 – 9:00.

Via webb

Arrangemanget anordnas också som ett webinar, där det finns möjlighet att följa alla presentationer och diskussioner via webben. Deltar du digitalt får du en länk och en kod för att koppla upp dig under dagen.

Deltagaravgift

Det finns olika prisnivåer beroende på medlemskap i SPTF och typ av deltagande. Välj rätt i nedanstående anmälningsformulär!

Medlemmar i SPTF: digitalt deltagande är kostnadsfritt. För deltagande på plats, frukost till självkostnadspris (115 kr).

Ej medlemmar i SPTF: digitalt deltagande 150:-, på plats 350 :-

Betalning

Anmälan är ej komplett innan betalning emottagits på föreningens konto. Information om inbetalning kommer i din epost när du har anmält dig.

 

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.