KRIS 2019

KRIS 2019

Datum/Tid
10 apr 2019 - 11 apr 2019
Hela dagen

Plats
Sundspärlan


KRIS 2019 är en nationell mötesplats för dig som arbetar med Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation!

Krishantering och Kriskommunikation blir allt viktigare del inom den offentliga sektorn och näringslivet. Vi ställs idag allt oftare inför händelser och situationer som tidigare bedömdes som nästintill otänkbara. I takt med att samhället växer blir också trycket på beredskapen hos kommunerna och de statliga myndigheterna i Sverige allt större.
Organisationerna sätts ständigt på nya prov och kraven och behoven från allmänheten blir allt större. Information sprids allt snabbare och en inträffad händelse kan på bara ett par minuter vara tillänglig i media.

Samhället ställer allt högre krav på beredskap

Kris 2019 vänder sig till alla som jobbar med krisberedskapsfrågor och kriskommunikation, både inom kommunal och statlig förvaltning men även inom den privata sektorn och näringslivet. Kris 2019 arrangeras av Helsingborgs Stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Region Skåne. Konferensen pågår under två dagar och programmet kommer bl.a. att innehålla:

  • Militära hot mot samhället och civilt försvar
  • Klimatförändringen hur påverkar den oss?
  • Radikalisering och våldsbejakande extremism
  • Hur påverkades kommunerna i samband med skogsbränderna 2018
  • Samhällspåverkan vid strömavbrottet i Roslagen
  • Hur ser den civila hotbilden ut?
  • Framtidens flyktingströmmar
  • Kriskommunikation i praktiken

Till evenemangets webbsida