Behandlarnätverksträff Psykotrauma

Behandlarnätverksträff Psykotrauma

Datum/Tid
17 okt 2019 - 18 okt 2019
09:30 - 15:00

Plats
Scandic Frimurarehotellet


Vid Psykiatriska kliniken i Linköping startades hösten 2018 ett team som jobbar med traumarelaterad psykiatrisk problematik, främst PTSD. I uppbyggnaden av team identifierades ett behov av att möta andra enheter som jobbar med vuxna med traumarelaterade sjukdomar. Vi vill därför bjuda in till en behandlarnätverksträff i samverkan med Svenska Psykotraumaföreningen 17-18 oktober i Linköping.

Mötet kommer innefatta inspirationsföreläsningar men kommer ha huvudfokus på nätverkande mellan enheter, utbyte av metoder, forskning och kliniknära arbete. Region Östergötland kommer stå för kostnaden för konferensen men deltagande enheterna får själva stå för kostnaden för resa, boende och konferensmiddag. Begränsat antal kostnadsfria platser.

Kontakta Marina.Rydell@regionostergotland.se för mera information. Sista anmälningsdag 25 augusti.

Programpunkter

Torsdag 17 oktober

 • ICD-11 och det nya diagnoskapitlet: Störningar relaterade till stress

  Föreläsningen beskriver övergripande förändring i nomenklatur samt några diagnostiska instrument
  Kristina Bondjers, leg psykolog, doktorand Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala Universitet
 • Barnafrids regeringsuppdrag för att höja kompetensen kring psykotrauma inom Barn och ungdomspsykiatrin

  Maria Schillaci, leg psykolog och utredare, Barnafrid, Linköpings Universitet
 • PTSD och samsjuklighet samt COPE och ÅP-studien

  Anna Persson, leg psykolog Ewa-mottagningen & Rosenlunds mödrarvårdsteam, doktorand Karolinska Institutet
 • Deltagande enheter presenterar sina verksamheter
 • Konferensmiddag på kvällen

Fredag 18 oktober

 • Lifespan integration therapy

  Gita Rajan, specialistläkare, Wonsa, Stockholm, doktorand, Karolinska institutet
 • Forts. presentation av deltagande enheter
 • Diskussion i smågrupper

  Hur funkar arbetet lokalt? Vad är begränsande faktorer i arbetet? Vilken kompentens, kunskap eller resurser behöver utvecklas?
 • Uppsamling och återkoppling från diskussionerna


 • Diskussion i storgrupp 

  Hur kan vi nationellt stärka vården vid psykotrauma? Vad har vi för mål? Vad saknas för att uppnå detta? Hur kan vi gemensamt jobba vidare för att höja kompetens och tillgång till vård?
 • Sammanfattning och avslut