Föreningens årsmöteskonferens 2019

Föreningens årsmöteskonferens 2019

Svenska Psykotraumaföreningen kommer att anordna en dag med intressant innehåll för dig som vill förkovra dig i psykotraumatologi i teori och praktik. Dagen avslutas med föreningens årsmöte.

Klicka här för mera information:

Svenska Psykotraumaföreningens årsmöteskonferens 2019

Stockholm, 5 april 2019