Föreningens årsmöte 2018

Föreningens årsmöte 2018

Svenska Psykotraumaföreningen ger intressanta seminarier under förmiddagen och håller årsmöte på eftermiddagen fredagen den 28 september. Vi håller denna gång hus i Stockholm. Läs mera här: Föreningens konferens och årsmöte

Väl mött!