Föreläsningar i Stockholm 5 dec

Föreläsningar i Stockholm 5 dec

Karolinska Sjukhuset arrangerar tillsammans med föreningen en halvdag om psykotraumatologi på Karolinska sjukhuset, Solna. Under halvdagen berättar Martina Gustavsson, verksam vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet, och Kunskapscentrum för katastrofmedicin, Karolinska institutet, om moralisk stress hos sjukvårdspersonal som arbetar under svåra förhållanden – vad händer om du behöver agera mot dine egna etiska principer? Maria Bragesjö, Karolinska institutet, ger en överblick av tidiga insatser efter svåra händelser – vad säger forskningen om vilka insatser som fungerar? Slutligen talar Anders Nordlund från Karolinska universitetssjukhuset om Psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse.

Deltagande är kostnadsfritt – amäl dig innan sista november! Länk till anmälan: /evenemang/halvdag-om-psykotraumatologi/