E-utbildning om att möta oro och rädsla

E-utbildning om att möta oro och rädsla

Regionalt kunskapscentrum Kris- och Katastrofpsykologi i Region Stockholm har i dagarna publicerat en kort och grundläggande e-utbildning om Psykologiskt krisstöd.

Utbildningen är riktad till vård- och behandlingspersonal som möter patienter och personer som känner oro och rädsla för den pågående pandemin, covid-19.

E-utbildningen är kort och ger grundläggande kunskap om följande:

  • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna utifrån en pandemi- samhällsfarlig smitta, så som covid-19
  • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
  • kännedom om de psykologiska aspekterna av en karantän/social isolering
  • kännedom om hälso- och sjukvårdspersonalens egna psykologiska reaktioner

Utbildningen är öppen för alla i hela Sverige.

Länk till kursen på Lärtorget: Psykologiskt krisstöd vid covid-19