Kontakta SPTF

Allmäna frågor: info@psykotrauma.org
Frågor om hemsida och medlemskap: info@psykotrauma.org
Ordförande: ordforande@psykotrauma.org
Sekreterare: sekreterare@psykotrauma.org
Kassör: kassor@psykotrauma.org
Postadress: SPTF
c/o Jessica Strömberg
Lamparnavägen 8
424 71 Olofstorp
Organisationsnummer: 802473-7788
Bankgironummer: 380-9746