Välkommen till Svenska Psykotraumaföreningen (SPTF)

Svenska Psykotraumaföreningen har som ändamål att öka och sprida kunskap om psykotrauma genom
     att skapa ett nätverk av individer verksamma inom eller intresserade av psykotrauma ur ett
     helhetsperspektiv
     att främja forskning och utbildning inom psykotrauma
     att samråda nationellt och internationellt med myndigheter och andra organisationer i frågor
     rörande psykotrauma.

Välkommen att läsa mer om föreningen eller bli medlem.SPTFs konferens 2017

Föreningens planerade konferens och årsmöte i Göteborg maj 2017 har skjutits upp till hösten 2017. Kontakta oss för mera information.SPTFs konferens 2016

Svenska Psykotraumaföreningen höll 13 maj 2016 en konferens om psykiskt trauma. Tema för årets konferens var kultur och språk i traumafokuserat bemötande, bedömning och behandling.

Du hittar programmet här.